0ks v košíku

V košíku sa nenachádzajú žiadne produkty

Product was successfully added to your shopping cart.

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mrkondom.sk, Bonaza s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane.

Aké údaje zhromažďujeme?

Nakupovať v našom obchode môžete ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ. Pri registrácii a nakupovaní potrebujeme o Vás vedieť nasledujúce údaje:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • telefónne číslo (pre prípadný kontakt pri doručovaný zásielky)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve.

K čomu údaje slúžia?

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť po prihlásení do sekcie „Môj účet“.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. V súčasnosti ponúkaná forma elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) je realizovaná priamo na stránke Trust Pay, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Ako môžem tieto údaje zmeniť?

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.mrkondom.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Môj účet“. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom.

Nakladanie s údajmi

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou alebo Vaším nákupom nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.


Prajeme vám príjemný nákup.

Váš tím kondomydiskretne.sk